Auction 644

9 october 2020 13:00 - 10 october 2020
Lots: 2263, Prebid: no, Live Auction: yes, More...
As tiles|As list
next >1|2|3|4|5|6|...|7

Lot 1673

Lot 1673
PRENTBRIEFKAARTEN, vooroorlogs album met ruim 100 (niet-) verzonden ex. uit de jaren ´20-´30 van merendeels dromerige stelletjes waar de romantiek vanaf spat
More...
Starting price: € 75,00

Lot 1674

Lot 1674
NAAMSTEMPELS, ruim 750 stuks in dik insteekboek
More...
Starting price: € 50,00

Lot 1675

Lot 1675
PUNTSTEMPELS, tussen nr.1 en 257 wb. div. hooggenoteerde nummers, de kwaliteit van fraai tot pracht (w.o. helaas tweede keus). Cat.wrd. vlgs. inz. € 7600
More...
Starting price: € 200,00

Lot 1676

No image available
KLEINRONDSTEMPELS, A t/m Z wb. div. goede ex. en mooie afdrukken wb. doubletten, enigszins rommelig opgezet in dik insteekboek
More...
Starting price: € 300,00

Lot 1677

No image available
KLEINRONDSTEMPELS, verzameling in dik insteekboek wb. vele schitterende afdrukken en vele betere stempels. Mooie koop met zeer hoge cataloguswaarde!
More...
Starting price: € 500,00

Lot 1678

No image available
GROOTRONDSTEMPELS, Hulpkantoren A t/m Z in 3 Lindner albums, prachtcollectie in over het algemeen prachtige tot luxe kwaliteit! vele betere stempels, veelal volledige afdrukken. Cataloguswaarde vlgs. inzender (uitsluitend stempelwaarde) bijna € 21.000
More...
Starting price: € 2.500,00

Lot 1679

No image available
GROOTRONDSTEMPELS, verzameling met doubletten in 3 boeken waarbij vele prachtafdrukken en betere ex. Prachtkoop met zeer hoge waarde!
More...
Starting price: € 500,00

Lot 1680

Lot 1680
LANGEBALKSTEMPELS, alfabetisch opgezette verzameling van zowel Romeins als Arabisch in 6 dikke insteekboeken, waarbij vele prachtige afdrukken
More...
Starting price: € 200,00

Lot 1681

Lot 1681
KORTEBALKSTEMPELS, verz. 12-uurs in drie en 24-uurs in 7 dikke insteekboeken, geheel Alfabetisch opgezet, wb. vele schitterende afdrukken
More...
Starting price: € 200,00

Lot 1682

Lot 1682
MARTINSTEMPELS, (V.125 t/m 128) op ruim 30 gelopen kaarten
More...
Starting price: € 50,00

Lot 1683

Lot 1683
POSTHISTORIE, 72 voorfilatelistische kwalitatief mooie brieven/briefomslagen 1700-1866 met diverse stempels als 3-stuiver H (1700), posthoornstempels van Amsterdam (16-3, 1789), Delft (K.16-7, 1779) en Gouda (K.16-14a, 1799), vele typen naamstempels w.o. met franco, diverse rondstempels w.o. luxe afdrukken, halfrond-franco, grenskantoor-, rayon-, departementsstempels, brieven uit buitenland naar Nederland en andersom, Na Posttijd (o.a. K.125d), portaanduidingen, 4 mooie schuitbrieven 1795-1847, etc.
More...
Starting price: € 100,00

Lot 1684

No image available
POSTHISTORIE. Meermalen internationaal bekroonde tentoonstellingscollectie ´Netherlands International Mail´, het gedeelte bestaande uit 154 voorfilatelistische brieven in uitgezochte kwaliteit, vanuit/naar Nederland 1813-1868 w.o. Duitse Staten, Noord-Duitse Bond, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen, etc., met een grote verscheidenheid aan postale aanduidingen en stempels w.o. rayonstempels, naamstempels, (gekapte) departementstempels, portstempels, vele grenskantoorstempels met schaarse en zeer zeldzame typen zoals Van der Linden nrs. 698, 1008, 1019, 1496, 1669, 1850, 2169, etc. en het geheel voorbeeldig, gedetailleerd en deskundig opgezet met uitleg over de ingewikkelde tariefberekeningen, hier en daar met kopieën van krantenberichten, kaartjes ter verduidelijking, etc. in 3 ordners. Prachtkoop!
More...
Starting price: € 1.500,00

Lot 1685

Lot 1685
POSTHISTORIE, 56 betere poststukken 1871-1956 w.o. veldpost, R-brieven van Haagse bijpostkantoren, aardige stempels, BvO,kaarten aan ´extreem-linkse dienstweigeraars´, Nederlandse Arbeidsdienst (1943), etc.
More...
Starting price: € 200,00

Lot 1686

No image available
POSTHISTORIE, 27 aardige en aanzienlijk betere poststukken 1883-1947 w.o. Rayon limitrophe (1914), formulieren ontvangbewijs pakket (1911) en berekening van het vooruit te betalen port (Bontkraag w.o. 7x 5 gld en Veth), 6 cent R7 2x op bandje (1925, € 260+), Armenwet, beport, frankeringen, stempels, Aangehouden door Diutschland 1916-17 (stempelfout), particulier doorstoken Bontkraag 10 cent op stuk (geen maakwerk!) en losse strip van vier, Olympiafahrt 1936, tevens deel spaarblaadje met 20x 5c Hangend Haar afgestempeld Utrecht/R.P.S.B., ook iets O.R. Interessant!
More...
Starting price: € 300,00

Lot 1687

Lot 1687
POSTHISTORIE, archiefje van/naar marinier Dulfer 1944-46 w.o. verblijf in de USA met complete brieven (envelop + inhoud) van de Royal Netherlands Marine Corps, telegrammen, brieven, censuur, adres onbekend, doorgezonden post w.o. naar Batavia, stempels w.o. van Koninklijke Marine, etc. Interessant
More...
Starting price: € 200,00

Lot 1688

Lot 1688
POSTWAARDESTUKKEN, verzameling gebruikt en ongebruikt in 4 Lindner albums, waarbij zeer aardige ex. Cat.wrd. vlgs. inz. € 6500
More...
Starting price: € 500,00
next >1|2|3|4|5|6|...|7