Auction 651

10 april 2024 14:00 - 13 april 2024
Lots: 2115, Prebid: no, Live Auction: yes, More...
As tiles|As list
next >1|2|3|4|5|6|...|14

Lot 2127

Lot 2127
EMISSIE 1872 PUNTSTEMPELS, omvangrijke verzameling van nrs. 1-256 (geen 142-150) zo veel mogelijk op verschillende waarden en diverse tandingen, meerdere nummers in aantallen (typen!), merendeels schitterende afstempelingen, nr. 159 op 5 cent met certificaat (NVPH, 1993), het geheel keurig op volgorde in transparante insteekbladen in 2 dikke ringbanden. Ideaal kavel voor specialist en detaillist
More...
Starting price: € 2.000,00

Lot 2128

Lot 2128
PUNTSTEMPELS op ruim 140 poststukken, uitgebreide verzameling op zegels, merendeels emissie 1872, tevens op enkele postwaardestukken, van de nummers 1, 2, 5, 6 (2x), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44 (op nrs. 9, 19 en 34), 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 67 (zonder krul, 1875 en met krul, 1891), 68 (2x waarvan 1x met naamstempel Wassenaar, 1869), 70, 71, 72, 73 (2x waarvan 1x met naamstempel Simpelveld, 1873), 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96 (met naamstempel Jaarsveld, 1871), 97, 99 (zonder extra punt, met punt tussen 9 en 9, en met punt na 99), 101, 102, 105, 106 (2x), 107 (2x waarvan 1x met naamstempel Raamsdonk, type V.60a, 1874), 108, 109 (groenblauw), 110 (met takjestempel, 1870), 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 (op port P1 naar Rhenen, 1870), 119, 120, 121 (met naamstempel Fijnaart, zie ook Jans, p.338), 123, 125, 126 (met takjestempel en naamstempel Wyk en Aalburg, 1881), 129, 131, 132, 133, 135 (2x), 152, 157, 161, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 172, 173 (met naamstempel Donkerbroek, mogelijk uniek, zie Jans, p.384), 174, 175, 176 (blauw), 177, 181, 184, 185, 187, 193, 195 (met naamstempel Boekel, zie Jans, p.410), 202, 207, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 223, 224, 228, 229, 238, 239, 242, 245 en 247. Veel prachtige afstempelingen, ook enkele aangetekend, diverse buitenlandse bestemmingen, meerdere op poststuk schaarse kantoren, een zelden op deze wijze aangeboden prachtkavel in Leuchtturm ringband!
More...
Starting price: € 1.000,00

Lot 2129

Lot 2129
STEMPELVERZAMELING Emissie 1872, waarin allerlei typen en variaties, per abuis afgestempelde administratieve en buitenlandse stempels, poststukken, etc. op diverse waarden w.o. 2½ gulden, allemaal nauwgezet beschreven, in insteekboek. Bijzonder aantrekkelijk kavel!
More...
Starting price: € 500,00

Lot 2130

Lot 2130
EMISSIES 1867 EN 1869 PUNTSTEMPELS, verzameling tussen nrs. 1-135 op zo veel mogelijk verschillende waarden w.o. paren en strippen, diverse op 1 cent zwart, 1½ en 50 cent, veel mooie en zo volledig mogelijke afstempelingen op zegels in doorgaans goede kwaliteit, op volgorde in insteekboek
More...
Starting price: € 1.000,00

Lot 2131

Lot 2131
EMISSIE 1891 PUNTSTEMPELS, verzameling tussen nrs. 1-135 op zo veel mogelijk verschillende waarden van de 3 t/m 50 cent, met zo volledig mogelijke afstempelingen, op zegels in gevarieerde tot goede kwaliteit, op volgorde in insteekboek
More...
Starting price: € 500,00

Lot 2132

Lot 2132
PUNT-, kleinrond-, grootrond- en langebalk-afstempelingen in 3 boeken, waarbij div. aardige ex.!
More...
Starting price: € 200,00

Lot 2133

Lot 2133
KLEINRONDSTEMPELS op Emissie 1872, prachtige verzameling van postkantoren, opgezet per provincie, merendeels in uitgezochte kwaliteit w.o. Bodegrave, Dragten, Hardingsveld, Katwijk a/Z, Maarssen, Oirschot, Sas van Gent, Sluis, Velzen, Venraij, Vught, Warmond en Zutfen, op diverse waarden, tevens met 10 poststukken, in insteekboek. Tevens verzameling bijpost- en stationspostkantoren op losse zegels w.o. 'sGravenh:Balist:, 'sGravenh:Boekhst:, Rotterd:-Tulpstr: en 12 poststukken/briefvoorzijden in insteekalbum. Prachtkavel!
More...
Starting price: € 750,00

Lot 2134

Lot 2134
KLEIN- en GROOTRONDSTEMPELS, van spoor-, boot-, en tramlijnen op briefstukjes, poststukken en los, waarbij vele betere ex.!
More...
Starting price: € 200,00

Lot 2135

Lot 2135
GROOTRONDSTEMPELS, alfabetisch opgezet in 2 dikke insteekboeken wb. div. aardige afdrukken
More...
Starting price: € 100,00

Lot 2136

Lot 2136
GROOTRONDSTEMPELS, alfabetisch opgezet in dik insteekboek wb. vele complete afdrukken en div. betere ex.
More...
Starting price: € 200,00

Lot 2137

Lot 2137
GUMMISTEMPELS, uitgebreide, complete verzameling van ruim 150 ex. van de 4 postkantoren en alle daaronder ressorterende bijpostkantoren op knipsels van adreskaarten voor postpakketten uit 1925-1926 in zwart en/of violet, karmijn en blauw op zegels van het type Veth, met kopie informatief artikel Hospers
More...
Starting price: € 200,00

Lot 2138

Lot 2138
LANGEBALK- en KORTEBALKSTEMPELS, Uitgebreide verzameling in 23 dikke insteekboeken waarbij LB-stempels Romeins in 4 boeken, Arabisch in 4 boeken en KB-stempels 12-uurs in 5, en 24-uurs in 8 boeken, verder 1 boek betreffende Veldpost-stempels en 1 boek bijzondere PTT-dienststempels. Alles alfabetisch opgezet en voorzien van alle afdrukken van bestaande stempels. Een collectie in deze hoedanigheid en verregaande compleetheid door ons niet eerder aangeboden
More...
Starting price: € 5.000,00

Lot 2139

Lot 2139
POSTHISTORIE, ca. 70 voorfilatelistische poststukken, merendeels ca. 1795-1855, met diverse poststempels w.o. 3-stuiver H (meerdere typen), déboursé-, departements-, grenskantoor-, naam- w.o. type Masson, en rondstempels, portnoteringen w.o. met krijtstrepen, etc. en diverse brieven beschreven op bladen, in ordner en ringband. Mooie koop!
More...
Starting price: € 400,00

Lot 2140

Lot 2140
POSTHISTORIE Emissie 1872, 67 poststukken met diverse buitenlandse bestemmingen w.o. schaars materiaal, met allerlei (bij)frankeringen, tarieven, 2 briefkaarten met puntstempel, stempels, etc. naar België (5x), Denemarken (7x), Duitsland (18x), Engeland (10x), Italië (8x), Oostenrijk-Hongarije (5x), Zweden (8x) en Zwitserland (6x)
More...
Starting price: € 300,00

Lot 2141

Lot 2141
POSTHISTORIE, Netherlands International Parcel Cards, vrij uitgebreide tentoonstellingscollectie van ruim 75 adreskaarten 1897-1970, compleet met strook, voor de verzending van pakketten naar allerlei landen als A, B, CH, D, DK, F, N, S, SF, USA en zelfs Colombia en Nigeria, merendeels met prachtige en gevarieerde Veth- en mooie Bontkraagfrankeringen, diverse etiketten w.o. document, douane, spoorweg, expresse, vertrekstempels van allerlei kantoren o.a. bijpost- en pakketpost, doorgangs- en aankomststempels, postale stempels en notities, tevens enige douane-verklaringen, alles goed gedocumenteerd en beschreven op albumbladen in dikke, luxe Leuchtturm-ringband
More...
Starting price: € 500,00

Lot 2142

Lot 2142
POSTHISTORIE, album met 73 enveloppen Geuzendam nr. 31 ongebruikt, gebruikt, aangetekend en met bijfrankeringen
More...
Starting price: € 50,00
next >1|2|3|4|5|6|...|14